Presseklipp (13.05.16):

Arkitekturpris

Tore Løkke A/S har lagt til et nytt bilde i albumet: Fv.710 Brekstad-Krinsvatnet. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Tore Løkke A/S har lagt til 2 nye bilder i albumet: Fv.710 Brekstad-Krinsvatnet. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Tore Løkke A/S har lagt til 4 nye bilder i albumet: Fv.710 Brekstad-Krinsvatnet — her: Botngard. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Arne Tårnes, Espen Pallin and 23 others like this

Kåre NysæterHer foregår det ...men æ trudde det skulle begynne på toppen av den bakken og gå over forbi kruka

3 days ago

Comment on Facebook

Vi utfører /leverer:

 • Totalanbud
 • Sprengning
 • Undervannsarbeider
 • Generalentrepriser
 • Transport
 • Pressing av varerør
 • Konsulenttjenester
 • Plastring
 • Muring
 • Levering av grus, sand og pukk
 • Masseflytting
 • Mudring
 • Maskinutleie
 • Graving
 • Betongarbeider
 • Stikning- og oppmålingstjenester
 • Rivningsarbeider
 • Miljøopprydding
 • Rørlegging
 • Asfaltering
 • Kabelanlegg
 • Mobilknusing

Vi har bygget /levert:

 • Flyplasser
 • Damanlegg
 • Tunneler
 • Industribygg
 • Idrettsanlegg
 • Kaier
 • Administrasjonsbygg
 • Industriområder
 • Ferjeleier
 • Vannverk
 • Veier
 • Havneanlegg
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Bruer
 • Boligfelt
 • Høydebasseng
 • Avløpsrenseanlegg
 • Avløpsanlegg
 • Sanering av bygg, gruve- industri, og VA-anlegg
 • Opparbeidelse av komplette avfallsmottaksanlegg
kart