3MW Scanwind vindmølle Hundhammerfjellet Nærøy 2002