Åfjord-selskap fikk veikontrakt på 100 millioner kroner