Foto: Prosjektleder Magnar Sydskjør i Tore Løkke AS og prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen signerte kontrakten. (Foto: Olaf Rovik)
At.no 29.05.19:

Statens vegvesen har signert kontrakt med entreprenør Tore Løkke AS

Kontrakten omfatter ombygging og senking av Liankrysset på fylkesvei 723 og fylkesvei 6318 Harbakveien fra Liankrysset og frem til Skjøraveien, i tillegg til tre punktutbedringer på fylkesvei 723 Stokksundvegen. Alt i Trøndelag.