3MW SCANWIND VINDMØLLE
HUNDHAMMERFJELLET
2 kontrakter, 2002 og 2004
Kostnad 10 mill.
Byggherre Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Prosjektering Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Byggeledelse Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Hovedmasser 1,4 km vei maks stigning 1:8. Sprengning 22.000 m3. Flåsprengning 2.500 m3. Kontur 4.100 m. Kabelgrøfter 1.600 m. Forankringsstag i fjell 44 stk à 19 stk 0,6″ liner, lengde 15 m. Fundament av betong, 2 stk 55 m3. Ilandføringsrampe av betong. Mudring. Landfester.

3MW SCANWIND VINDMØLLE
HUNDHAMMERFJELLET
2 kontrakter, 2002 og 2004
Kostnad
10 mill.
Byggherre
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Prosjektering
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Byggeledelse
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Hovedmasser 1,4 km vei maks stigning 1:8. Sprengning 22.000 m3. Flåsprengning 2.500 m3. Kontur 4.100 m. Kabelgrøfter 1.600 m. Forankringsstag i fjell 44 stk à 19 stk 0,6″ liner, lengde 15 m. Fundament av betong, 2 stk 55 m3. Ilandføringsrampe av betong. Mudring. Landfester.