jobb-mobil

Stillinger

Tore Løkke AS har behov for å utvide med flere engasjerte medarbeidere…

Grunnarbeider/ Anleggsrørlegger med ADK-1

Kontakt oss gjerne om jobbmuligheter via tlf: 72 53 40 50 eller e-post: firmapost@lokke.com

ANLEGGSLEDERE

Som anleggsleder vil du ha ansvaret for større prosjekter. I dette inngår blant annet planlegging, administrativt og faglig ansvar for kvalitetsoppfølging, disponering av ressurser, framdrift og styring. Du vil ha ansvaret for økonomioppfølging og kontroll, kvalitet og tekniske løsninger, samt det totale personalansvaret i prosjektet. Rapporterer til Prosjektleder.

Kvalifikasjoner:

  • Bør ha erfaring fra ledelse av anlegg
  • Ingeniørhøgskole eller Teknisk fagskole
  • Relevant yrkeserfaring kan veie opp for manglende utdanning

Du har gode motivasjons- og lederegenskaper, er nytenkende og proaktiv. Du har interesse og teft for bygg- og anleggsprosjekter og er kreativ og god til å finne tekniske, kvalitative og økonomisk riktige løsninger.

ANLEGGSTIKKER/LANDMÅLER

For å utføre oppmålings- og dokumentasjonsoppgaver på våre prosjekter søker vi anleggstikker/landmåler.

Som anleggstikker/landmåler vil du delta i prosjekteringsgrupper, utføre prosjektering av stikningsplaner, masseberegning og visualisering. Du vil jobbe med datafangst og bearbeiding av data, samt generelle landmålinger og anleggstikkinger med totalstasjon og GPS. Du vil få landmålingsoppdrag av forskjellige kategorier: Grunnlagsmålinger, kontrollmålinger, terrengmåling, øvrige utsettings- og innmålingsarbeider samt utarbeidelser av FDV mv.

Kvalifikasjoner

  • Bør ha erfaring som landmåler/stikningsmedarbeider
  • Ingeniørhøgskole eller teknisk fagskole eller oppmålingsfaget fra VGS
  • Relevant erfaring kan kompensere for utdanning

Vi ønsker også at du har gode IT-kunnskaper og kjennskap til dataverktøy med tilhørende programvare. Gjerne erfaring fra og kjennskap til aktuelt utstyr(Trimbel, Topcon og Gemini)

Gjelder for begge stillingene; Det er ingen begrensninger når det gjelder bosted. Man må kunne reise på anleggsoppdrag i hele Norge. Turnusen vil være ca to uker på jobb og èn uke fri. Man må beregne å være hjemmefra hver tredje helg. Du må ha god skandinavisk språkkunnskap, både muntlig og skriftlig.

MASKINFØRERE OG SJÅFØRER

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om jobbmuligheter via tlf: 72 53 40 50 eller e-post: firmapost@lokke.com