Entreprenør innen bygg- og anleggsbransjen

Tore Løkke AS ble grunnlagt i 1967 og driver entreprenørvirksomhet innen bygg- og anleggsbransjen og pukkverk med totalt ca 115 ansatte.

Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at vi er en foretrukket leverandør ved å utføre våre prosjekter i henhold til krav i kontrakt, generelle bransjekrav, og gjeldende lover og forskrifter.

Vi skal ha en moderne maskinpark som blir godt vedlikeholdt, og som tilfredsstiller alle gjeldende krav til sikkerhet og miljø.

Vi ønsker å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø, dette innbefatter også å ta vare på rødlistede arter, og å unngå å spre uønskede arter. Vi ønsker å tilby våre kunder de beste miljøløsningene basert på tilgjengelig kompetanse. Vi skal også kjenne vår miljøbelastning og redusere denne.

Vi skal sikre at ledelsessystemet for HMS, Miljø og Kvalitet blir kontinuerlig forbedret. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kan bidra til at ledelsessystemet blir implementert i hele organisasjonen. Avviksrapportering og behandling av avvik er en viktig del av forbedringsarbeidet, og skal aktivt brukes for å forbedre ledelsessystemet.

Vi skal kjennetegnes av at vi opptrer profesjonelt slik at våre interesseparter er trygg på at vi leverer god kvalitet på utført arbeid, til riktig tid og til riktig pris.

EN AV MIDT-NORGES STØRSTE OG MEST MODERNE MASKINPARKER

Tore Løkke AS

Vi utfører både små og større oppdrag og har en av Midt-Norges største og mest moderne maskinparker.

Av større utførte oppdrag kan bl.a. nevnes Lysgårdsbakkene hoppanlegg for OL 94 seremoni-arena på Lillehammer (1991-92), nye Båtsfjord flyplass (1998-99) og ny dam Stolsvatn (fyllingsdam med morenetetting) 2006-2009.

Vi har bygget /levert:

 • Flyplasser

 • Damanlegg

 • Tunneler

 • Industribygg

 • Idrettsanlegg

 • Kaier

 • Administrasjonsbygg

 • Industriområder

 • Ferjeleier

 • Vannverk

 • Veier

 • Havneanlegg

 • Vannbehandlingsanlegg

 • Bruer

 • Boligfelt

 • Høydebasseng

 • Avløpsrenseanlegg

 • Avløpsanlegg

 • Sanering av bygg, gruve- industri, og VA-anlegg

 • Opparbeidelse av komplette avfallsmottaksanlegg

Tore Løkke A/S - logo 50 år