Entreprenør innen bygg- og anleggsbransjen

Firma Tore Løkke A/S ble grunnlagt 1967 og er fra 1982 et aksjeselskap. Org.-nr.: 833 533 282.

Firmaet har som vedtektsfestet formål å drive entreprenørvirksomhet innen bygge- og anleggsbransjen. Firmaet sysselsetter pr. 2016 ca. 65 personer. Ansvarlig leder er Tore Løkke. Vårt firma har bred erfaring innen ulike typer anleggsvirksomhet.

EN AV MIDT-NORGES STØRSTE OG MEST MODERNE MASKINPARKER

Tore Løkke AS

Vi utfører både små og større oppdrag og har en av Midt-Norges største og mest moderne maskinparker.

Av større utførte oppdrag kan bl.a. nevnes Lysgårdsbakkene hoppanlegg for OL 94 seremoni-arena på Lillehammer (1991-92), nye Båtsfjord flyplass (1998-99) og ny dam Stolsvatn (fyllingsdam med morenetetting) 2006-2009.

Vi har bygget /levert:

 • Flyplasser

 • Damanlegg

 • Tunneler

 • Industribygg

 • Idrettsanlegg

 • Kaier

 • Administrasjonsbygg

 • Industriområder

 • Ferjeleier

 • Vannverk

 • Veier

 • Havneanlegg

 • Vannbehandlingsanlegg

 • Bruer

 • Boligfelt

 • Høydebasseng

 • Avløpsrenseanlegg

 • Avløpsanlegg

 • Sanering av bygg, gruve- industri, og VA-anlegg

 • Opparbeidelse av komplette avfallsmottaksanlegg

Tore Løkke A/S - logo 50 år