Entreprenør innen bygg- og anleggsbransjen

Grunnlagt 1967

Tore Løkke AS ble grunnlagt i 1967 og driver entreprenørvirksomhet innen bygg- og anleggsbransjen og pukkverk med totalt ca 115 ansatte. Firmaet er ISO-sertifisert etter NS-EN 9001 : 2015 og NS-EN 14001 : 2015.

Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at vi er en foretrukket leverandør ved å utføre våre prosjekter i henhold til krav i kontrakt, generelle bransjekrav, og gjeldende lover og forskrifter.

Moderne maskinpark

Vi skal ha en moderne maskinpark som blir godt vedlikeholdt, og som tilfredsstiller alle gjeldende krav til sikkerhet og miljø.

Ivareta miljø

Vi ønsker å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø, dette innbefatter også å ta vare på rødlistede arter, og å unngå å spre uønskede arter. Vi ønsker å tilby våre kunder de beste miljøløsningene basert på tilgjengelig kompetanse. Vi skal også kjenne vår miljøbelastning og redusere denne.

HMS, Miljø og Kvalitet

Vi skal sikre at ledelsessystemet for HMS, Miljø og Kvalitet blir kontinuerlig forbedret. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kan bidra til at ledelsessystemet blir implementert i hele organisasjonen. Avviksrapportering og behandling av avvik er en viktig del av forbedringsarbeidet, og skal aktivt brukes for å forbedre ledelsessystemet.

Arbeid til riktig tid og til riktig pris

Vi skal kjennetegnes av at vi opptrer profesjonelt slik at våre interesseparter er trygg på at vi leverer god kvalitet på utført arbeid, til riktig tid og til riktig pris.

Vi har bygget /levert:

 • Flyplasser

 • Damanlegg

 • Tunneler

 • Industribygg

 • Idrettsanlegg

 • Kaier

 • Administrasjonsbygg

 • Industriområder

 • Ferjeleier

 • Vannverk

 • Veier

 • Havneanlegg

 • Vannbehandlingsanlegg

 • Bruer

 • Boligfelt

 • Høydebasseng

 • Avløpsrenseanlegg

 • Avløpsanlegg

 • Sanering av bygg, gruve- industri, og VA-anlegg

 • Opparbeidelse av komplette avfallsmottaksanlegg

Entreprenør innen bygg- og anleggsbransjen

Grunnlagt 1967

Tore Løkke AS ble grunnlagt i 1967 og driver entreprenørvirksomhet innen bygg- og anleggsbransjen og pukkverk med totalt ca 115 ansatte.

Firmaet er ISO-sertifisert etter NS-EN 9001 : 2015 og NS-EN 14001 : 2015.

Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at vi er en foretrukket leverandør ved å utføre våre prosjekter i henhold til krav i kontrakt, generelle bransjekrav, og gjeldende lover og forskrifter.

Moderne maskinpark

Vi skal ha en moderne maskinpark som blir godt vedlikeholdt, og som tilfredsstiller alle gjeldende krav til sikkerhet og miljø.

Ivareta miljø

Vi ønsker å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø, dette innbefatter også å ta vare på rødlistede arter, og å unngå å spre uønskede arter.

Vi ønsker å tilby våre kunder de beste miljøløsningene basert på tilgjengelig kompetanse. Vi skal også kjenne vår miljøbelastning og redusere denne.

HMS, Miljø og Kvalitet

Vi skal sikre at ledelsessystemet for HMS, Miljø og Kvalitet blir kontinuerlig forbedret. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kan bidra til at ledelsessystemet blir implementert i hele organisasjonen.

Avviksrapportering og behandling av avvik er en viktig del av forbedringsarbeidet, og skal aktivt brukes for å forbedre ledelsessystemet.

Arbeid til riktig tid og til riktig pris

Vi skal kjennetegnes av at vi opptrer profesjonelt slik at våre interesseparter er trygg på at vi leverer god kvalitet på utført arbeid, til riktig tid og til riktig pris.

Vi har bygget /levert:

 • Flyplasser

 • Damanlegg

 • Tunneler

 • Industribygg

 • Idrettsanlegg

 • Kaier

 • Administrasjonsbygg

 • Industriområder

 • Ferjeleier

 • Vannverk

 • Veier

 • Havneanlegg

 • Vannbehandlingsanlegg

 • Bruer

 • Boligfelt

 • Høydebasseng

 • Avløpsrenseanlegg

 • Avløpsanlegg

 • Sanering av bygg, gruve- industri, og VA-anlegg

 • Opparbeidelse av komplette avfallsmottaksanlegg