ÅPENHETSLOVEN

Redegjørelse ifh åpenhetsloven.

Som en del av Veidekke-konsernet, vil vi henvise til konsernets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.