• Nord-Fosen Pukkverk – Tore Løkke AS
  Hopaveien 218,
  7740 Steinsdalen

 • Tlf.:
  72 57 78 90

 • Nord-Fosen Pukkverk – Tore Løkke AS
  Vingsandveien 456,
  7740 STEINSDALEN

 • Tlf.:
  72 57 78 90

 • Etablert i 1981 som egen bedrift (AS)

 • Lokalisert i Hopenfjorden i Osen Kommune

 • Tore Løkke AS tok over driften av pukkverket høsten 2014

 • Produserer tilslag til vei og underbygging, tilslag til betong, og tilslag til asfalt

 • Produksjonsanlegget er sertifisert av kontrollrådet i.h.t. til standardene NS-EN 13242, NS-EN 13043, og NS-EN 12620 under system 2+

 • Har kaianlegg for båter opp til 30 000 tdw

 • Vi formidler båtfrakt for våre leveranser (båter med lastekapasitet fra 800 – 6000 tonn)