• Etablert i 1981 som egen bedrift (AS)
  • Lokalisert i Hopenfjorden i Osen Kommune
  • Tore Løkke AS tok over driften av pukkverket høsten 2014
  • Produserer tilslag til vei og underbygging, tilslag til betong, og tilslag til asfalt
  • Produksjonsanlegget er sertifisert av kontrollrådet i.h.t. til standardene NS-EN 13242, NS-EN 13043, og NS-EN 12620 under system 2+
  • Har kaianlegg for båter opp til 30 000 tdw
  • Vi formidler båtfrakt for våre leveranser (båter med lastekapasitet fra 800 – 6000 tonn)