I PRESSEN

I PRESSEN2018-09-05T10:55:20+00:00

Veidekke 30.01.2018:
Lederskifte i Tore Løkke A/S

Veidekke - lederskifte

Anlegg & Transport AT.no 21.04.17:
Tore Løkke med 100-millioners-kontrakt

Anlegg & Transport - kontrakt

Byggindustrien bygg.no 13.05.2016:
Norsk kraftverk mottok arkitekturpris i New York

bygg.no - norsk firma arkitekturpris