BODØ HOVEDVANNVERK,
VATNVATNET – HOPEN
2003 – 2004
Kostnad 20 mill.
Byggherre Bodø kommune
Prosjektering Nordconsult, Bodø
Byggeledelse Bodø kommune
Byggeleder Kurt Solaas
Ledningsanlegg 710 mm GUP.
BODØ HOVEDVANNVERK,
VATNVATNET – HOPEN
2003 – 2004
Kostnad
20 mill.
Byggherre
Bodø kommune
Prosjektering
Nordconsult, Bodø
Byggeledelse
Bodø kommune
Byggeleder
Kurt Solaas
Ledningsanlegg 710 mm GUP.