BRØNNØYSUND LUFTHAVN 1999
Kostnad 25 mill.
Byggherre Luftfartsverket
Prosjektleder Olav Vinjerui
Prosjektering Plan Evo AS, Bodø
Byggeledelse Bygg Tech AS, Brønnøysund
Byggeleder Sigbjørn Gladsø
Prosjektet omfattet forlengelse av rullebanen til 1200 m og endefelt samt oppretting og reasfaltering av eksisterende rullebane. Videre opparbeidelse av nytt terminalområde, ny taxebane, nytt banelysanlegg og OV-anlegg langs rullebanen. Opparbeidelse/såing av sideflater til sammen 170 dekar.
BRØNNØYSUND LUFTHAVN
1999
Kostnad
25 mill.
Byggherre
Luftfartsverket
Prosjektleder
Olav Vinjerui
Prosjektering
Plan Evo AS, Bodø
Byggeledelse
Bygg Tech AS, Brønnøysund
Byggeleder
Sigbjørn Gladsø
Prosjektet omfattet forlengelse av rullebanen til 1200 m og endefelt samt oppretting og reasfaltering av eksisterende rullebane. Videre opparbeidelse av nytt terminalområde, ny taxebane, nytt banelysanlegg og OV-anlegg langs rullebanen. Opparbeidelse/såing av sideflater til sammen 170 dekar.