DAHLEFOSS KRAFTVERK 02.07 – 12.07
Kostnad 6,1 mill.
Byggherre Norsk Grønnkraft AS
Prosjektering SWECO Grøner AS, Trondheim
Prosjektleder Øystein Rafoss, Norsk Grønnkraft AS
Byggeledelse Viktor Grønnhaug/Per A. Solli. Norsk Grønnkraft AS

Riving av eks. kraftstasjon og rørgate, bygging av ny kraftstasjon, rørgate Ø1600 mm lengde 70 m, utløpskanal, ombygging av inntak og ny overløpsterskel. SHA-koordinator.

DAHLEFOSS KRAFTVERK
02.07 – 12.07
Kostnad
6,1 mill.
Byggherre
Norsk Grønnkraft AS
Prosjektering
SWECO Grøner AS, Trondheim
Prosjektleder
Øystein Rafoss, Norsk Grønnkraft AS
Byggeledelse
Viktor Grønnhaug/Per A. Solli
Norsk Grønnkraft AS

Riving av eks. kraftstasjon og rørgate, bygging av ny kraftstasjon, rørgate Ø1600 mm lengde 70 m, utløpskanal, ombygging av inntak og ny overløpsterskel. SHA-koordinator.