E-CO VANNKRAFT AS
NY DAM STOLSVATN, FYLLINGSDAM
MED MORENETETTING
06.2006 – 08.09
Kostnad 141 mill.
Byggherre E-Co Vannkraft AS
Prosjektering CM Consulting AS
Prosjektleder Knut Helge Kjærvik, E-Co Vannkraft AS
Byggeledelse Stein Olav Engen, E-Co Vannkraft AS

Damlengde 600 m. Damhøyde 22 m. Fyllingsvolum og plastringsvolum 360.000 m3. Flomoverløp og tappekanal utført i betong 4.500 m3. SHA-koordinator

E-CO VANNKRAFT AS
NY DAM STOLSVATN, FYLLINGSDAM
MED MORENETETTING
06.2006 – 08.09
Kostnad
141 mill.
Byggherre
E-Co Vannkraft AS
Prosjektering
CM Consulting AS
Prosjektleder
Knut Helge Kjærvik, E-Co Vannkraft AS
Byggeledelse
Stein Olav Engen, E-Co Vannkraft AS

Damlengde 600 m. Damhøyde 22 m. Fyllingsvolum og plastringsvolum 360.000 m3. Flomoverløp og tappekanal utført i betong 4.500 m3. SHA-koordinator