E18 ØRJE – EIDSBERG GRENSE 2001 – 2003
Kostnad 72 mill.
Byggherre Statens vegvesen Østfold, Anlegg Øst
Prosjektering Nordconsult
Byggeledelse Statens vegvesen Østfold, Anlegg Øst
Byggeleder Jørn A. Pettersen

Hovedmasser 9,3 km ny E18. Sprengning 950.000 fm3. Masseflytting fjell 950.000 fm3. Massefortrengning under vann 105.000 fm3. Massefortrengning over vann 73.000 fm3. Fjellsikring. Stikkrenner 1.000 m. SF-kummer 77 stk. Forsterkningslag av sprengt stein 149.000 m3.

E18 ØRJE – EIDSBERG GRENSE
2001 – 2003
Kostnad
72 mill.
Byggherre
Statens vegvesen Østfold, Anlegg Øst
Prosjektering
Nordconsult
Byggeledelse
Statens vegvesen Østfold, Anlegg Øst
Byggeleder
Jørn A. Pettersen

Hovedmasser 9,3 km ny E18. Sprengning 950.000 fm3. Masseflytting fjell 950.000 fm3. Massefortrengning under vann 105.000 fm3. Massefortrengning over vann 73.000 fm3. Fjellsikring. Stikkrenner 1.000 m. SF-kummer 77 stk. Forsterkningslag av sprengt stein 149.000 m3.