E6 KORGFJELLTUNNELEN
Utbedring av drenering
08.11 – 08.12
Kontraktssum 41,5 mill.
Byggherre Statens vegvesen Region Nord
Prosjektering Statens vegvesen
Prosjektleder Ole-Johan Bogfjellmo
Byggeledelse Arve Østerpart

Masseutskifting i deler av eksisterende tunnel, 3000 m, sprengning av grøft, etablere ny dreneringsanlegg og reetablering av overbygging. Utføreres over to perioder 08.2011 – 01.11.2011 og 30.03 – 13.07.2012. Drift og vedlikehold av omkjøring.

E6 KORGFJELLTUNNELEN
Utbedring av drenering
08.11 – 08.12
Kontraktssum
41,5 mill.
Byggherre
Statens vegvesen Region Nord
Prosjektering
Statens vegvesen
Prosjektleder
Ole-Johan Bogfjellmo
Byggeledelse
Arve Østerpart

Masseutskifting i deler av eksisterende tunnel, 3000 m, sprengning av grøft, etablere ny dreneringsanlegg og reetablering av overbygging. Utføreres over to perioder 08.2011 – 01.11.2011 og 30.03 – 13.07.2012. Drift og vedlikehold av omkjøring.