E6 TRONDHEIM – STJØRDAL
Nedbygging bomstasjoner
12.10 – 06.11
Kostnad 14 mill.
Byggherre Statens vegvesen
Prosjektering Reinertsen AS
Prosjektleder Harald Inge Johnsen
Byggeledelse Nils Morten Beitnes

Riving av bomstasjon på Ranheim og ved Hommelvik. Utvidelse av rampe, gatelys og ny skilting. SHA-koordinator.

E6 TRONDHEIM – STJØRDAL
Nedbygging bomstasjoner
12.10 – 06.11
Kostnad
14 mill.
Byggherre
Statens vegvesen
Prosjektering
Reinertsen AS
Prosjektleder
Harald Inge Johnsen
Byggeledelse
Nils Morten Beitnes

Riving av bomstasjon på Ranheim og ved Hommelvik. Utvidelse av rampe, gatelys og ny skilting. SHA-koordinator.