FØRDE LUFTHAVN BRINGELAND 04.09 – 10.10
Kostnad 54,2 mill.
Byggherre Avinor AS
Prosjektering Norconsult AS, Harstad
Prosjektleder Bjørn Strande, Avinor AS
Byggeledelse Kjell Ove Yri

Forlengelse av rullebane, kabelgrøfter for nytt banelysanlegg og innflygningslys, utvidelse av sikkerhetsområder, utrykningsveier, omlegging av kommunal vei, bygningsmessige arbeider for sikkerstrøm og lager samt nytt gjerde. SHA-koordinator

FØRDE LUFTHAVN BRINGELAND
04.09 – 10.10
Kostnad
54,2 mill.
Byggherre
Avinor AS
Prosjektering
Norconsult AS, Harstad
Prosjektleder
Bjørn Strande, Avinor AS
Byggeledelse
Kjell Ove Yri

Forlengelse av rullebane, kabelgrøfter for nytt banelysanlegg og innflygningslys, utvidelse av sikkerhetsområder, utrykningsveier, omlegging av kommunal vei, bygningsmessige arbeider for sikkerstrøm og lager samt nytt gjerde. SHA-koordinator