FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE – Utendørsanlegg 05.16 – ferdigstillelse 08.17
Kontraktssum 117,8 mill.
Byggherre Forsvarsbygg Kampflybase
Prosjektering ALM AS

Utendørsarbeider for Skvadron- og vedlikeholdsbygg i forbindelse med F-35 Kampflybase Ørland hovedflystasjon.

FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE – Baneforlengelse 01.16 – ferdigstillelse 08.17
Kontraktssum 200,5 mill.
Byggherre Forsvarsbygg Kampflybase
Prosjektering ALM AS

Baneforlengelse av rullebane og yankee med 300 m i forbindelse med F-35 Kampflybase Ørland hovedflystasjon.

FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE
Utendørsanlegg
05.16 – ferdigstillelse 08.17
Kontraktssum
117,8 mill.
Byggherre
Forsvarsbygg Kampflybase
Prosjektering
ALM AS

Utendørsarbeider for Skvadron- og vedlikeholdsbygg i forbindelse med F-35 Kampflybase Ørland hovedflystasjon.

FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE
Baneforlengelse
01.16 – ferdigstillelse 08.17
Kontraktssum
200,5 mill.
Byggherre
Forsvarsbygg Kampflybase
Prosjektering
ALM AS

Baneforlengelse av rullebane og yankee med 300 m i forbindelse med F-35 Kampflybase Ørland hovedflystasjon.