Fv 33 JONSRUD – LANGSLETTA 11.12 – ferdigstillelse 08.14
Kontraktssum 54,7 mill.
Hovedentreprenør Implenia AS
Byggherre Statens vegvesen Region Øst
Prosjektering SVV

Underentreprise for Implenia AS. 2 km veg hvorav 900 m tunnel. Arbeidet består av sprengning og utkjøring av forskjæringer, vegskjæringer, utkjøring fra tunnel og VA samt oppbygging av veg i og utenfor tunnel.

Fv 33 JONSRUD – LANGSLETTA
11.12 – ferdigstillelse 08.14
Kontraktssum
54,7 mill.
Hovedentreprenør
Implenia AS
Byggherre
Statens vegvesen Region Øst
Prosjektering
SVV

Underentreprise for Implenia AS. 2 km veg hvorav 900 m tunnel. Arbeidet består av sprengning og utkjøring av forskjæringer, vegskjæringer, utkjøring fra tunnel og VA samt oppbygging av veg i og utenfor tunnel.