Fv 715 FERJEKAIENE FLAKK – RØRVIK
Oppstillingsplasser
10.11 – 01.12
Kontraktssum 6,7 mill.
Byggherre Statens vegvesen Region Midt
Prosjektering Statens vegvesen
Byggeledelse Mats-Andre Lied

Rivning av portaler. Kabelgrøfter, nytt gatelysanlegg, kantstein, rekkverk. SHA-koordinator.

Fv 715 FERJEKAIENE FLAKK – RØRVIK
Oppstillingsplasser
10.11 – 01.12
Kontraktssum
6,7 mill.
Byggherre
Statens vegvesen Region Midt
Prosjektering
Statens vegvesen
Byggeledelse
Mats-Andre Lied

Rivning av portaler. Kabelgrøfter, nytt gatelysanlegg, kantstein, rekkverk. SHA-koordinator.