Halsvik Spoolbase 11.13 – 10.14
Kontraktssum 98,0 mill.
Byggherre Grieg Wergeland Market AS
Prosjektering Norconsult AS

Tomtetekniske arbeider, inkl. VA og utendørs El. inntak. Landarbeider sprengning/masseflytting 520.000 m3, løsmasser 72.000 m3, masseutskifting 35.000 m3, plastring fra kote -7,2, 7.300 m3, forsterkningslag og bærelag 90.000 m2, VA-grøfter 2.200 m, kabelgrøfter 3.000 m, gatelys 104 stk. Sjøarbeider består av utdypning til kote -14 m, mudring 18.000 m3 og sprengning/masseflytting 40.000 m3. SHA-koordinator.

Halsvik Spoolbase
11.13 – 10.14
Kontraktssum
98,0 mill.
Byggherre
Grieg Wergeland Market AS
Prosjektering
Norconsult AS

Tomtetekniske arbeider, inkl. VA og utendørs El. inntak. Landarbeider sprengning/masseflytting 520.000 m3, løsmasser 72.000 m3, masseutskifting 35.000 m3, plastring fra kote -7,2, 7.300 m3.

Forsterkningslag og bærelag 90.000 m2, VA-grøfter 2.200 m, kabelgrøfter 3.000 m, gatelys 104 stk. Sjøarbeider består av utdypning til kote -14 m, mudring 18.000 m3 og sprengning/masseflytting 40.000 m3. SHA-koordinator.