LAUVSNES KRAFTVERK 02.07 – 12.07
Kostnad 5,6 mill.
Byggherre Norsk Grønnkraft AS
Prosjektering SWECO Grøner AS, Trondheim
Prosjektleder Øystein Rafoss, Norsk Grønnkraft AS
Byggeledelse Viktor Grønnhaug/Per A. Solli. Norsk Grønnkraft AS

Bygging av ny kraftstasjon og ombygging av inntak. SHA-koordinator.

LAUVSNES KRAFTVERK
02.07 – 12.07
Kostnad
5,6 mill.
Byggherre
Norsk Grønnkraft AS
Prosjektering
SWECO Grøner AS, Trondheim
Prosjektleder
Øystein Rafoss, Norsk Grønnkraft AS
Byggeledelse
Viktor Grønnhaug/Per A. Solli
Norsk Grønnkraft AS

Bygging av ny kraftstasjon og ombygging av inntak. SHA-koordinator.