LYSGÅRDSBAKKENE HOPPANLEGG FOR OL-94
SERMONIARENA
1991/92 12 mnd. byggetid
Autorisasjonskrav D2
Kostnad 25 mill.
Byggherre Olympiaparken A/S v/LOOC Utbygging
Konsulent Berdal Strømme A/S
Byggeledelse LOOC Utbygging
Referanse Byggeleder Olav Vinjerui
Prosjektleder Tore Herland
Anleggets omfang: Sprenging 160.000 m3, Løsmasser 50.000 m3, Ledningsgrøft 2.500 m, Betongarbeider 300 m3
LYSGÅRDSBAKKENE HOPPANLEGG
FOR OL-94
SERMONIARENA
1991/92 12 mnd. byggetid
Autorisasjonskrav
D2
Kostnad
25 mill.
Byggherre
Olympiaparken A/S
v/LOOC Utbygging
Konsulent
Berdal Strømme A/S
Byggeledelse
LOOC Utbygging
Referanse
Byggeleder Olav Vinjerui
Prosjektleder
Tore Herland
Anleggets omfang:
Sprenging 160.000 m3,
Løsmasser 50.000 m3,
Ledningsgrøft 2.500 m,
Betongarbeider 300 m3