MOSJØEN LUFTHAVN 06.07 – 08.08
Sikkerhetsområder og lysanlegg
Kostnad 57,8 mill.
Byggherre Avinor AS
Prosjektering Multiconsult AS, Trondheim
Prosjektleder Bjørn Strande, Avinor AS
Byggeledelse Ronny Thomasli, Bygg Tech AS, Brønnøysund

Forlengelse av rullebane, kabelgrøfter for nytt banelysanlegg og innflygningslys, utvidelse av sikkerhetsområder, ny vaskehall samt nytt gjerde. SHA-koordinator.

MOSJØEN LUFTHAVN
Sikkerhetsområder og lysanlegg
06.07 – 08.08
Kostnad
57,8 mill.
Byggherre
Avinor AS
Prosjektering
Multiconsult AS, Trondheim
Prosjektleder
Bjørn Strande, Avinor AS
Byggeledelse
Ronny Thomasli, Bygg Tech AS,
Brønnøysund

Forlengelse av rullebane, kabelgrøfter for nytt banelysanlegg og innflygningslys, utvidelse av sikkerhetsområder, ny vaskehall samt nytt gjerde. SHA-koordinator.