Namsvassdammen – Ny dam 05.15 – ferdigstillelse 10.17
Kontraktssum 132,0 mill.
Byggherre NTE Energi AS
Prosjektering Multiconsult AS

Ny steinfyllingsdam i bruddkonsekvensklasse 4 med sentral tetningskjerne av asfaltbetong, plasseres nedstrøms eksisterende dam. Dammen er ca. 330 m lang og har en maksimal høyde på ca. 25 m. Massevolum i dam ca 160.000 m3. Omløpstunnel i fjell med tappeluke inkl. sjakt. Tunneltverrsnitt nedstrøms luke på 60 m2 og 40 m2 oppstrøms luke. Lengde tunnel, 230 m.

Namsvassdammen – Ny dam
05.15 – ferdigstillelse 10.17
Kontraktssum
132,0 mill.
Byggherre
NTE Energi AS
Prosjektering
Multiconsult AS

Ny steinfyllingsdam i bruddkonsekvensklasse 4 med sentral tetningskjerne av asfaltbetong, plasseres nedstrøms eksisterende dam. Dammen er ca. 330 m lang og har en maksimal høyde på ca. 25 m. Massevolum i dam ca 160.000 m3. Omløpstunnel i fjell med tappeluke inkl. sjakt. Tunneltverrsnitt nedstrøms luke på 60 m2 og 40 m2 oppstrøms luke. Lengde tunnel, 230 m.