NORDSKAG INDUSTRIOMRÅDE 12.06 – 10.07
Kostnad 25,7 mill.
Byggherre Frøya kommune
Prosjektering Myklebust AS, Trondheim
Prosjektleder Odd Kristiansen, Prosjektutvikling AS, Trondheim
Byggeledelse Lillian Todnem, Myklebust AS, Kristiansund
Opparbeidelse av industritomt på ca. 50 daa. Sprengning av 300.000 m3 fjell, plastring 8.500 m2, vann og avløpsanlegg og veier. SHA-koordinator.

NORDSKAG INDUSTRIOMRÅDE
12.06 – 10.07
Kostnad
25,7 mill.
Byggherre
Frøya kommune
Prosjektering
Myklebust AS, Trondheim
Prosjektleder
Odd Kristiansen, Prosjektutvikling AS,
Trondheim
Byggeledelse
Lillian Todnem, Myklebust AS,
Kristiansund
Opparbeidelse av industritomt på ca. 50 daa. Sprengning av 300.000 m3 fjell, plastring 8.500 m2, vann og avløpsanlegg og veier. SHA-koordinator.