ØVRE FORSLAND KRAFTVERK 05.13 – ferdigstillelse 08.15
Kontraktssum 112,0 mill.
Byggherre HelgelandsKraft AS
Prosjektering Sweco AS

Hovedentreprise som omfatter bygging av 4 km adkomstveg med 4 bruer, kraftstasjon, rørgate Ø1800 mm lengde 315 m tilløpstunnel på 700 m, dam og inntak. Øvre Forsland kraftverk vil få en installasjon på 9,95 MW og en middelproduksjon på ca. 34 GWh. Slukeevnen er på 7,5 m3/s. SHA-koordinator.

ØVRE FORSLAND KRAFTVERK
05.13 – ferdigstillelse 08.15
Kontraktssum
112,0 mill.
Byggherre
HelgelandsKraft AS
Prosjektering
Sweco AS

Hovedentreprise som omfatter bygging av 4 km adkomstveg med 4 bruer, kraftstasjon, rørgate Ø1800 mm lengde 315 m tilløpstunnel på 700 m, dam og inntak. Øvre Forsland kraftverk vil få en installasjon på 9,95 MW og en middelproduksjon på ca. 34 GWh. Slukeevnen er på 7,5 m3/s. SHA-koordinator.