RAS Belsvik
Riving og tomteutvidelse
01.11 – 04.11
Kostnad 12,5 mill.
Byggherre Lerøy Midnor AS
Prosjektering Karl Knutsen AS
Prosjektleder Arnstein Garli
Byggeledelse Rune Dragsten

Riving av eksisterende bygningsmasse beregnet for 1 mill. smolt og utvidelse av tomt for utbygging for 14 mill. smolt. Masseflytting, sprengning, fylling i sjø, plastring, maskinmuring. SHA-koordinator.

RAS Belsvik
Riving og tomteutvidelse
01.11 – 04.11
Kostnad
12,5 mill.
Byggherre
Lerøy Midnor AS
Prosjektering
Karl Knutsen AS
Prosjektleder
Arnstein Garli
Byggeledelse
Rune Dragsten

Riving av eksisterende bygningsmasse beregnet for 1 mill. smolt og utvidelse av tomt for utbygging for 14 mill. smolt. Masseflytting, sprengning, fylling i sjø, plastring, maskinmuring. SHA-koordinator.