RØROS LUFTHAVN 08.12 – 11.12
Kontraktssum 30,0 mill.
Byggherre Avinor AS
Prosjektering Norconsult AS, Harstad
Prosjektleder Bjørn Strande, Avinor AS
Byggeledelse Dag Meli

Forsterking/masseutskifting av sikkerhetsområder, drens- og overvannsgrøfter, kabelgrøfter for nytt banelysanlegg og innflygningslys, utvidelse av sikkerhetsområder, utrykningsveier, bygningsmessige arbeider for sikker strøm. SHA-koordinator.

RØROS LUFTHAVN
08.12 – 11.12
Kontraktssum
30,0 mill.
Byggherre
Avinor AS
Prosjektering
Norconsult AS, Harstad
Prosjektleder
Bjørn Strande, Avinor AS
Byggeledelse
Dag Meli

Forsterking/masseutskifting av sikkerhetsområder, drens- og overvannsgrøfter, kabelgrøfter for nytt banelysanlegg og innflygningslys, utvidelse av sikkerhetsområder, utrykningsveier, bygningsmessige arbeider for sikker strøm. SHA-koordinator.