Seter boligfelt 12.14 – ferdigstillelse 09.15
Kontraktssum 11,3 mill.
Byggherre Bygg Bjugn AS
Prosjektering Rambøll Norge AS
Byggeleder Ottar Rønning
Opparbeidelse av vei, vann og avløp. Masseflytting av ca 30.000 m3, 710 m veibygging.

Seter boligfelt
12.14 – ferdigstillelse 09.15
Kontraktssum
11,3 mill.
Byggherre
Bygg Bjugn AS
Prosjektering
Rambøll Norge AS
Byggeleder
Ottar Rønning
Opparbeidelse av vei, vann og avløp. Masseflytting av ca 30.000 m3, 710 m veibygging.