Skravlåga kraftverk 05.11 – 05.13
Kostnad 41,7 mill.
Byggherre Norsk Grønnkraft AS
Prosjektering Multiconsult AS
Prosjektleder Sveinung Rud
Byggeledelse Sveinung Rud

Inntakdam, 4000 m nedgravd rørgate Ø1200 mm i GUP/duktile rør, kraftstasjon i dagen med maks slukeevne på ca 2,4 m3/s og med en turbinytelse på 5.0 MW. Brutto fallhøyde 266 m. SHA-koordinator.

Skravlåga kraftverk
05.11 – 05.13
Kostnad
41,7 mill.
Byggherre
Norsk Grønnkraft AS
Prosjektering
Multiconsult AS
Prosjektleder
Sveinung Rud
Byggeledelse
Sveinung Rud

Inntakdam, 4000 m nedgravd rørgate Ø1200 mm i GUP/duktile rør, kraftstasjon i dagen med maks slukeevne på ca 2,4 m3/s og med en turbinytelse på 5.0 MW. Brutto fallhøyde 266 m. SHA-koordinator.