SØRMARKFJELLET VINDPARK 2020
Etablert Kai, adkomstvei kai, internveger (26 km)
Prosjektleder Harald Herman
Anleggsleder Joakim S. By
Stikningsleder Roger Hansen
Formenn Kjetil Hagen, Bjørn Arild Sellæg

Sørmarkfjellet vindpark

Sørmarkfjellet vindpark ligger i Osen og Flatanger kommune. Planområdet dekker 9,3 km2. Konsesjonen ble gitt i 2013. Konsesjonsgitt ytelse er 130,2 MW installert effekt. Forventet årlig produksjon er 440 GWh – TrønderEnergi.

 • Totalt installert effekt: 130,2 MW
 • Årsproduksjon: 440 GWh
 • Byggestart: Andre kvartal 2019
 • Ferdigstilt: Fjerde kvartal 2021
 • Antall turbiner: 31
 • Navhøyde: 87 meter
 • Rotordiameter: 117 m
 • Turbintype: Vestas V117

Sørmarkfjellet vindpark vil i løpet av et år produsere nok strøm til 29 300 husholdninger.

film ..

SØRMARKFJELLET VINDPARK 2020
Etablert Kai, adkomstvei kai, internveger (26 km)
Prosjektleder Harald Herman
Anleggsleder Joakim S. By
Stikningsleder Roger Hansen
Formenn Kjetil Hagen, Bjørn Arild Sellæg

Sørmarkfjellet vindpark

Sørmarkfjellet vindpark ligger i Osen og Flatanger kommune. Planområdet dekker 9,3 km2. Konsesjonen ble gitt i 2013. Konsesjonsgitt ytelse er 130,2 MW installert effekt. Forventet årlig produksjon er 440 GWh – TrønderEnergi.

 • Totalt installert effekt: 130,2 MW
 • Årsproduksjon: 440 GWh
 • Byggestart: Andre kvartal 2019
 • Ferdigstilt: Fjerde kvartal 2021
 • Antall turbiner: 31
 • Navhøyde: 87 meter
 • Rotordiameter: 117 m
 • Turbintype: Vestas V117

Sørmarkfjellet vindpark vil i løpet av et år produsere nok strøm til 29 300 husholdninger.