Riving av lager på Prestebrygga i Ålesund

Riving av lager på Prestebrygga i Ålesund.

2021-22 - Riving av lager på Prestebrygga i Ålesund

Gå til toppen