TROMSØ LUFTHAVN
Sikkerhetsområder og lysanlegg
03.10 – 10.10
Kostnad 51,4 mill.
Byggherre Avinor AS
Prosjektering SWECO Norge AS, Tromsø
Prosjektleder Ulf Are Holsbø, Avinor AS
Byggeledelse Dagfinn Hårstad, Rambøll AS, Trondheim

Forlengelse av rullebane i sør 130.000 m3, fylling i sjø, plastring, kabelgrøfter for nytt banelysanlegg og innflygningslys, utvidelse av sikkerhetsområder, planering av sideflater 140.000 m2, riving av 2 stk forsvarstillinger samt nytt gjerde, SHA-koordinator.

TROMSØ LUFTHAVN
Sikkerhetsområder og lysanlegg
03.10 – 10.10
Kostnad
51,4 mill.
Byggherre
Avinor AS
Prosjektering
SWECO Norge AS, Tromsø
Prosjektleder
Ulf Are Holsbø, Avinor AS
Byggeledelse
Dagfinn Hårstad, Rambøll AS, Trondheim

Forlengelse av rullebane i sør 130.000 m3, fylling i sjø, plastring, kabelgrøfter for nytt banelysanlegg og innflygningslys, utvidelse av sikkerhetsområder, planering av sideflater 140.000 m2, riving av 2 stk forsvarstillinger samt nytt gjerde, SHA-koordinator.