Fornying Dam Vasslivatn 09.14 – ferdigstillelse 11.15
Kontraktssum 12,5 mill.
Byggherre TrønderEnergi AS
Prosjektering Sweco AS

Dam Vasslivatn er en ca. 140 meter lang og 25 meter høy fyllingsdam med sentral morenetetting og separat flomløp. Flomløpet består av en betongterskel samt sprengt sjakt og tunnel. Fornyingen består av stross av såle i flomløpstunnelen og utvidelse av sjakt. Etablering av fjellbolter i betongterskel. Løsmasseinjeksjon i fyllingsdam. Fyllingsarbeider og plastring for å heve damkjerne og øke kronebredden.

Fornying Dam Vasslivatn
09.14 – ferdigstillelse 11.15
Kontraktssum
12,5 mill.
Byggherre
TrønderEnergi AS
Prosjektering
Sweco AS

Dam Vasslivatn er en ca. 140 meter lang og 25 meter høy fyllingsdam med sentral morenetetting og separat flomløp. Flomløpet består av en betongterskel samt sprengt sjakt og tunnel. Fornyingen består av stross av såle i flomløpstunnelen og utvidelse av sjakt. Etablering av fjellbolter i betongterskel. Løsmasseinjeksjon i fyllingsdam. Fyllingsarbeider og plastring for å heve damkjerne og øke kronebredden.