Synergier

.. Vi ser synergier med bl.a. stein til fergekai på Brekstad. Når vi først er på et sted gjelder det å se på om vi kan vi til mer uten at det vil koste så mye. Dette i tråd med at vi ønsker mer vei for pengene – dette synes vi er en god måte å jobbe på. All honnør til entreprenør Tore Løkke A/S – vi er veldig godt fornøyd med det arbeidet dere har gjort! Vi har brukt 200 mill kr på det som er gjort her. Veinettet på Fosen er bygd ut for over 2 mrd kr og vi har hatt 8-9 år med utbygging ..

Oddveig Kipperberg (seksjonsleder vei avd. for samferdsel Trøndelag Fylkeskommune)