I dag skrev vi kontrakt med Hammerfest Havn KF på ca. 130 millioner kroner eks mva og opsjoner.

Arbeidet består i hovedsak av:
– Riving av ca. 10 boliger.
– Sprenging og utfylling av 420 000 fm3 stein derav ca. 200 000m3 skal ut på splittlekter.
– Flytting av 100 000 m3 løsmasser.

Det vil være arbeid for ca. 35 mann i 9-10 mnd.
Oppstart: Desember 2018.