Nå nærmer det seg jul og vi har lagt bak oss et år med bra aktivitet og god inntjening

I 2019 har vi overlevert flere større prosjekter som fv. 710 Brekstad – Krinsvatnet for Statens Vegvesen, ledningsanlegg Ervika – Lerbern for Barset felleskommunale vannverk og flere rivejobber for offentlige byggherrer og entreprenører.

I Nord-Fosen pukkverk har vi nå gått fra å leie til å eie. Driften vil fortsette som tidligere og vi forventer en stabil aktivitet i årene fremover.

Da vårt lokalsamfunn i Stokksund ble avstengt fra omverdenen i september fikk vi være med på byggingen av omkjøringsvei fra Lundfjord til Staggalia hvor vi i godt samarbeid med Johs. J. Syltern bygget ca. 2,4 km vei på drøyt en uke!

I 2019 ble det gjennomført en del investeringer, deriblant 13 nye VW Amarok, knuse- og sikteverk, 2 hjullastere, 1 stk. Volvo A25 dumper og en veldig flott Hitachi ZX530LCH-6!

Av nye kontrakter i 2019 kan vi nevne fv. 723/fv. 6318 Lianskrysset og utbedringstiltak, Ørland – Line nord og riving av 34 boliger i rød sone på Ørlandet. Vi er også sammen med Veidekke Entreprenør AS godt i gang med byggingen av Sørmarkfjellet vindpark.

Vi i Tore Løkke AS ønsker alle følgere, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!🎅🏻