På flyttefot med en av Tore Løkke A/S sine maskiner. Her en EC750 på tur ut til trøndelagskysten (Pedersen Transport A/S).