Forsvarsbygg inngår kontrakt med med Tore Løkke på Ørland