Koren Sprengningsservice AS:

I Nordfosen pukkverk jobber vi med å lage ny adkomstvei, her er en liten film fra forrige ukes sprengning. Vi takker så mye for tilliten!