Bygg.no:

Tore Løkke AS skal stå for fornyelse av taksebane Yankee og tilførselstaksebane A4- A7 på Ørland flystasjon

Forsvarsbygg har avholdt konkurranse med forhandling for anleggsarbeider i prosjektet som omhandler fornyelse av den parallelle taksebanen langs rullebanen på Ørland, kalt Yankee, til å tilfredsstille dagens krav både som taksebane for «alle» typer fly og som nødrullebane/reserverullebane for jagerfly og taktiske transportfly.