Idag takket vi Frits Høvik for trofast tjeneste gjennom 37 år. Han har sin siste arbeidsdag imorgen, før han starter som pensjonist.😀