Foto: Geir Aune (f.v.), May Hembre og Jens Levi Moldstad (alle Forsvarsbygg), samt Terje Brattberg og Magnar Sydskjør fra Tore Løkke AS.

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Tore løkke AS om bygging av en trafikkavviklingsplattform, også kalt TAP, i nordenden av rullebanesystemet på Ørland flystasjon.

>> Bygg.no