Asfaltering og ferdigstillelse

Brekstad-Krinsvatn er nye/utbedring av 3 parseller, sier Jakob Kalvå (kontr.ing. Statens Vegvesen). Dette er områder Ervika-Botngård, Botngård til Tjønnstua (Storkruktjlnna) og ved Krinsvatnet. Pr. dato foregår asfaltlegging på strekning nord for Botngård. Da er disse parsellene ferdigstilt, bortsett fra noe en del arbeider med sidetrerreng og noe rekkverk. Hovedentreprenør er Tore Løkke A/S.

Tilleggsbestillinger

I tillegg har det bl.a. kommet til en parsell på Nyjorda (Nedre Høgsetvatn) – denne skal være ferdig i juni i år. Videre er svinger ved Bjugn Fabrikker under arbeid. Her ble det tatt ut masser til fergekaia på Brekstad (en vinn-vinn situasjon). Det også klargjort for fremtidig gangfelt.
Rundkjøringa ved Europris i Botngård er tidligere ferdigstilt. Dette var også en tilleggsbestilling. Det nye Haugenkrysset blir en rundkjøring hvor det også blir kulvert for gående/syklende. Det legges også rør for at fisk skal kunne gå opp i elva. Dette tiltaket er en kommunal bestilling.